Apple đóng kênh xác minh chính thức của iOS 12.5.5

Apple đã ngừng ký phát iOS 12.5.5 và đóng kênh xác minh. Người dùng không phục hồi hoặc hoàn nguyên về iOS 12.5.5 thông qua iTunes hoặc Finder sau khi nâng cấp phần mềm iPhone, iPad và iPod touch của họ.

Tháng 9 năm ngoái, Apple đã đẩy bản cập nhật iOS 12.5.5 (số phiên bản nội bộ: 16H62) cho người dùng iPhone và iPad dành cho những iPhone và iPad cũ không thể chạy iOS 15. Theo ghi chú phát hành của Apple, đây là bản cập nhật bảo mật sửa các lỗ hổng. trong CoreGraphics, WebKit và XNU.

Đầu tháng 9 này, Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 12.5.6 (số phiên bản nội bộ: 16H71) cho iPhone và iPod cũ hơn, cung cấp các bản cập nhật bảo mật và sửa lỗi cho các thiết bị không thể cập nhật lên iOS 15. Đây là bản cập nhật đầu tiên của Apple lên iOS 12 kể từ tháng 9 năm 2021.

Danh sách các thiết bị không thể nâng cấp cho iOS 15 và iPad 15 trở lên.

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPod touch 6

The first generation iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3