Microsoft sẽ tối ưu hóa tính năng nén SMB của Windows 11

Vài ngày trước, Microsoft đã đẩy phiên bản cập nhật tùy chọn KB5016691 cho người dùng Windows 11 và lại mang đến bản cập nhật KB5016693 tương tự cho Windows Server 2022.

Cả hai phiên bản cập nhật đều đề cập đến các cải tiến nén Server Message Block (SMB) - một giao thức trong hệ điều hành DOS và Windows, cung cấp cơ chế để các máy khách (client) truy cập vào hệ thống file máy chủ, cũng như các thiết bị input/output. Cùng với đó, trên blog Ned Pyle – một giám đốc đang làm việc cho Microsoft đã tiết lộ thông tin cụ thể về các cải tiến nén SMB.

Qua đó, mén SMB cho phép quản trị viên hệ thống, người dùng hoặc ứng dụng chuyển đổi dạng nén khi truyền tệp qua Web. Điều này giúp loại bỏ sự cần thiết phải nén-gửi trước bằng phần mềm nén và sau đó lại giải nén trên PC . Với sự hỗ trợ của SMB, các tệp nén sẽ tiêu tốn ít băng thông mạng hơn và giảm thời gian truyền, với chi phí sử dụng CPU tăng nhẹ trong quá trình truyền.

Bên cạnh đó, Ned Pyle nói rằng trước khi phát hành KB5016691 và KB5016693, tính năng nén SMB hoạt động theo một cách kỳ lạ. Nó sử dụng thuật toán mặc định cố gắng nén 500MiB đầu tiên của tệp (1MiB là 1024KB) và nếu nội dung nén được trên 100MiB , nó sẽ nén nội dung tiếp theo. Và bất cứ thứ gì nhỏ hơn 500MiB sẽ không được nén, mặc dù nén rất tốt, nhưng chỉ là không nén.

Ngoài ra, trong phiên bản trước, nếu thuật toán phát hiện tệp có thể nén nhỏ hơn 100MiB trong 500MiB đầu tiên của tệp đọc, tệp sẽ không được nén ngay cả khi nó lớn đến 10GiB.

Với bản cập nhật tùy chọn, nén SMB sẽ nén nhiều tệp nhất có thể, loại bỏ giới hạn thuật toán trước đó.