Top 10 công cụ quản lý lỗ hổng dựa trên rủi ro (VM) hàng đầu năm 2022

Các công cụ quản lý lỗ hổng dựa trên rủi ro (VM) cung cấp cho các nhóm bảo mật Công nghệ thông tin (CNTT)  khả năng tự động, liên tục để xác định, ưu tiên và khắc phục các lỗ hổng trên mạng theo rủi ro tương đối mà chúng gây ra cho một tổ chức cụ thể.

Theo NIST, quản lý lỗ hổng là “Khả năng Giám sát liên tục bảo mật thông tin (ISCM) xác định các lỗ hổng [lỗ hổng và mức độ phơi nhiễm phổ biến (CVE)] trên các thiết bị có khả năng bị kẻ tấn công sử dụng để xâm phạm thiết bị và sử dụng thiết bị đó làm nền tảng từ để mở rộng sự thỏa hiệp với mạng.”

Với rất nhiều lỗ hổng xuất hiện trong các môi trường điện toán lớn, phức tạp và được kết nối với nhau, các doanh nghiệp thực tế không thể thực hiện tất cả các bản vá phần mềm và các biện pháp khắc phục khác một cách kịp thời, nếu có.

Cần có một quy trình phân loại phức tạp giúp nhanh chóng xác định và nâng cấp các lỗ hổng gây rủi ro cao nhất trong các trường hợp cụ thể của tổ chức. Điều này cần các công cụ tự động có khả năng học máy (ML). Các nhà cung cấp phần mềm quản lý lỗ hổng hàng đầu đang điều chỉnh bằng cách kết hợp các giải pháp dựa trên rủi ro vào sản phẩm của họ.

Các nhà cung cấp này bao gồm cả những nhà cung cấp lớn hơn cung cấp máy ảo dựa trên rủi ro dưới dạng mô-đun mô-đun trong nền tảng mạng rộng và các chuyên gia trong lĩnh vực máy ảo.

Gartner ( công ty nghiên cứu công nghệ tại Anh) đã dự đoán lĩnh vực thị trường máy ảo dựa trên rủi ro sẽ đạt được 639 triệu đô la cho đến năm 2022. Các công ty phân tích khác đã ước tính thị trường máy ảo mở rộng hơn, tùy theo cách nó được xác định, sẽ là 2 Tỷ đô la trong thời gian đó. IDC ước tính thị trường VM năm dựa trên thiết bị ở mức 1,7 tỷ đô la vào năm 2020, với tốc độ tăng trưởng 16% mỗi năm để đưa ra con số đó tăng khoảng 2,2 tỷ đô la vào năm 2022.

Kể từ khi IDC đưa ra ước tính tăng trưởng vào năm 2020, các công ty phân tích đã thay đổi thuật ngữ và trọng tâm của họ. Một số quản lý sự kiện và thông tin bảo mật gộp (SIEM) và quản lý lỗ hổng cùng nhau. Những người khác đã mở rộng phạm vi quản lý lỗ hổng và đặt ra thuật ngữ “quản lý bề mặt tấn công” (ASM). Vẫn còn những người khác tập trung hoàn toàn vào quản lý điểm cuối thay vì toàn bộ lỗ hổng. Nhưng có thể nói rằng thị trường hiện nay trị giá khoảng 2 tỷ đô la hàng năm.

Balbix liệt kê tám tính năng “phải có” sau đây để quản lý lỗ hổng dựa trên rủi ro:

 • Tự động phát hiện và kiểm kê tất cả tài sản CNTT, ứng dụng và người dùng

 • Khả năng hiển thị trên tất cả các loại nội dung bao gồm BYOD, IoT, đám mây và bên thứ ba

 • Phạm vi bảo hiểm của các vectơ tấn công ngoài việc quét các lỗ hổng trong phần mềm chưa được vá

 • Giám sát liên tục và theo thời gian thực tất cả các tài sản trên tất cả các vectơ tấn công

 • Hiểu biết về bối cảnh và rủi ro kinh doanh đối với từng tài sản

 • Khả năng tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và ML để phân tích khối lượng dữ liệu thu thập được từ hàng nghìn quan sát

 • Danh sách các hành động bảo mật được ưu tiên dựa trên đánh giá toàn diện về rủi ro kinh doanh

 • Sửa chữa theo quy định để giải quyết

Báo cáo mạnh mẽ kết hợp hồ sơ tuân thủ của tổ chức có thể được coi là một yêu cầu khác của VM dựa trên rủi ro hiện đại.

Top 10 công cụ quản lý lỗ hổng dựa trên rủi ro (VM) hàng đầu cho năm 2022

 • Rapid7 InsightVM

 • Arctic Wolf Managed Risk

 • CrowdStrike Falcon Spotlight

 • Tenable IO

 • Qualys VMDR

 • Cisco’s Kenna Security

 • Frontline Vulnerability Manager

 • Tanium

 • Microsoft Defender Vulnerability Management

 • Syxsense Enterprise