Nghiên cứu cho thấy vắc-xin mRNA có thể ngăn chặn ung thư tuyến tụy

Vắc-xin RNA thông tin (mRNA) có thể là điều nóng nhất trong khoa học hiện nay, vì chúng đã giúp lật ngược tình thế chống lại COVID-19. Tuy ngay cả trước khi đại dịch bắt đầu, các nhà nghiên cứu của Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering đã nghiên cứu sử dụng công nghệ vắc-xin mRNA để điều trị ung thư.

Vinod Balachandran, một nhà khoa học-bác sĩ trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Tuyến tụy David M. Rubenstein và là thành viên của Chương trình Sinh bệnh học và Ung thư ở Người và Viện Liệu pháp Miễn dịch Ung thư Parker, đang dẫn đầu thử nghiệm lâm sàng duy nhất để thử nghiệm vắc-xin mRNA cho bệnh ung thư tuyến tụy. Chìa khóa của những loại vắc-xin này dường như là các protein trong khối u tụy, được gọi là tân kháng nguyên, cảnh báo hệ thống miễn dịch để ngăn chặn ung thư.

Hy vọng là vắc-xin sẽ kích thích sản xuất một số tế bào miễn dịch, được gọi là tế bào T, nhận biết được các tế bào ung thư tuyến tụy. Điều này có thể làm giảm nguy cơ ung thư quay trở lại sau khi khối u chính được cắt bỏ bằng phẫu thuật.

Theo nghiên cứu ở 8 trong số 16 bệnh nhân được nghiên cứu, vắc-xin đã kích hoạt các tế bào T nhận biết bệnh ung thư tuyến tụy của bệnh nhân. Những bệnh nhân này cũng cho thấy ung thư tuyến tụy tái phát chậm, cho thấy các tế bào T được kích hoạt bởi vắc-xin có thể có tác dụng mong muốn để kiểm soát ung thư tuyến tụy.