Chi tiêu thiết bị truy cập không dây cố định toàn cầu vượt quá 25 tỷ USD

Một cuộc khảo sát mới của Dell ‘Oro gần đây cho biết tổng doanh thu truy cập không dây cố định (FWA), bao gồm thiết bị RAN và doanh thu CPE, tăng 35% vào năm 2022.


“Truy cập không dây cố định đã trở thành một thành phần quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số và kết nối các thị trường nông thôn và thị trường chưa được phục vụ trên toàn thế giới.” Jeff Heynen, phó chủ tịch kiêm nhà phân tích của Dell ‘Oro Group, cho biết: “Chúng tôi cũng thấy rằng FWA có thể cạnh tranh hiệu quả với các công nghệ băng thông rộng cố định hiện có, đặc biệt là với sự ra đời của 5G và các công nghệ không phải 3Gpp có thông lượng cao hơn.

Điểm nổi bật bổ sung của báo cáo.

● Doanh thu FWA toàn cầu dự kiến sẽ vượt quá 5 tỷ USD vào năm 2026, phản ánh sự đầu tư liên tục và tăng trưởng thuê bao trong triển khai mạng dựa trên 3GPP và không dựa trên 3GPP.

● Thị trường Bắc Mỹ vẫn là thị trường năng động nhất về các tùy chọn công nghệ FWA đã triển khai, với CBRS và các tùy chọn sub-6Ghz khác đang phát triển cùng với các tùy chọn 5G NR và 6GHz.

● Các thị trường mới nổi như Đông Nam Á và MEA dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng thuê bao dài hạn do việc nâng cấp lên các mạng LTE hiện có và nhu cầu từ những người dùng có kết nối kinh tế.

● Thị trường băng thông rộng vệ tinh cũng sẽ là động lực chính của kết nối băng thông rộng tại các thị trường mới nổi, nhờ các nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh có quỹ đạo thấp như Starlink, OneWeb và Project Kuiper.