Google Street View sẽ ngừng hoạt động từ năm 2023

Ứng dụng Google Street View dành cho Android và iOS sẽ ngừng hoạt động vào đầu năm tới và sẽ bị xóa khỏi cửa hàng ứng dụng trong những tuần tới. Người phát ngôn của Google đã xác nhận rằng ứng dụng sẽ ngừng hoạt động kể từ tháng 3 năm 2023.

Đây là ứng dụng Google Street View dành riêng cho Android và iPhone. Đồng thời cho phép người dùng sử dụng các dịch vụ của Google để có được cái nhìn 360 độ về thế giới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tính năng này sẽ không bị xóa khỏi ứng dụng Google Maps tiêu chuẩn.

Phiên bản Web của ứng dụng Google Street View của Google sẽ vẫn còn, vì vậy người dùng vẫn có thể tải lên các hình ảnh được cung cấp và tiếp tục duyệt Chế độ xem phố trong Google Maps.

Ứng dụng Google Street View của Google cũng sẽ xóa đường dẫn ảnh Google Street View khi nó bị đóng. Điều này cho phép người dùng sử dụng ảnh hai chiều của riêng họ để cung cấp hình ảnh về những địa điểm chưa được bao phủ trong Google Street View. Sau đó, những bức ảnh này sẽ được xâu chuỗi lại với nhau để che đi những vị trí mà máy ảnh của Google không chụp được. Nhưng các bức ảnh đường dẫn ảnh hiện có vẫn có thể được truy cập thông qua Google Maps.