Robot lập trình LEGO Mindstorms thông báo ngưng sản xuất

Lego Mindstorms là series robot của Lego, bao gồm một bộ phần cứng và phần mềm hoàn chỉnh cho phép người dùng chế tạo rô bốt có thể lập trình của riêng họ. Bộ truyện được tạo ra vào năm 1998 và đến nay đã được phát hành qua ba thế hệ.

Theo thông báo chính thức của LEGO, dòng robot Mindstorms sẽ bị ngừng sản xuất vào cuối năm nay và ứng dụng dành cho thiết bị di động của nó sẽ được hỗ trợ trong ít nhất hai năm.

Mỗi bộ Mindstorms bao gồm một máy tính bằng gạch, một số động cơ, một số cảm biến khác nhau và một số lượng lớn các bộ phận cơ khí LEGO được sử dụng để xây dựng các cấu trúc cơ khí. Có ba thế hệ trong số họ, đó là:

Thế hệ 1: LEGO Mindstorms RCX

Thế hệ 2: LEGO Mindstorms NXT

Thế hệ 3: LEGO Mindstorms EV3

Sản phẩm LEGO Mindstorms chính thức cuối cùng là Nhà phát minh Robot vào năm 2020 và không có sản phẩm mới nào kể từ đó.

Nhóm LEGO cho biết: “Với rất nhiều ưu tiên hiện nay trong giáo dục LEGO cùng các kinh nghiệm xây dựng và mã hóa khác, chúng tôi đã quyết định tập trung nguồn lực và tương lai của mình bằng cách chuyển hướng nhóm Nhà phát minh Robot Mindstorms và chuyên môn của họ đến các lĩnh vực khác nhau của doanh nghiệp.'