Microsoft không ép người dùng phải mở link đính kèm bằng trình duyệt Edge nữa

Vào đầu năm nay, Microsoft từng tuyên bố sẽ thêm tính băng buộc người dùng Windows 10 khi mở một liên kết thì sẽ chuyển ngay sang trình duyệt Edge để “tăng cường bảo mật', nhung cuối cùng hãng đã suy nghĩ lại và quyết định biết tính năng này thành một tuỳ chọn.
Microsoft không ép người dùng phải mở link đính kèm bằng trình duyệt Edge nữa

Một số người dùng phát hiện ra Mail trên Windows 10 là ứng dụng đầu tiên tích hợp tính năng mở chỉ link bằng Edge, nhưng may thay đây là một tuỳ chọn và người dùng có thể tắt đi nếu không thích như bạn thấy ở hình bên dưới.

Tuy bản cập nhật này chưa phát hành đến mọi người dùng nhưng điều này cho thấy Microsoft đang muốn làm hết sức để người dùng sử dụng trình duyệt Edge của hãng thay vì trình duyệt của các bên thứ ba như Google Chrome. Nhưng với sự phổ biến của Chrome, điều này chắc chắn sẽ gây không ít phiền toái nên cuối cùng Microsoft phải chịu “nhường nhịn'.

Nguồn: Softpedia