Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải SSE công bố ứng dụng công nghệ sổ cái phân tán DLT

Sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ tư thế giới đã công bố kế hoạch sử dụng công nghệ sổ kế toán phân phối (DLT) trong giao dịch chứng khoán ngày 10 tháng 7. 

Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải SSE công bố ứng dụng công nghệ sổ cái phân tán DLT

Sàn giao dịch chứng khoáng Thượng Hải SSE công bố ứng dụng công nghệ sổ cái phân tán DLT

Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE), tính đến tháng 12/2017 có giá trị vốn hóa thị trường vượt quá 5 tỷ USD, cho biết “hầu hết mọi người” xem xét công nghệ blockchain có thể “giúp cải thiện tính minh bạch của ngành chứng khoán”.

“Một phần của thị trường hiện đang bắt đầu áp dụng công nghệ này một phần, và các ứng dụng công nghiệp quy mô lớn hơn sẽ làm như vậy sau một vài năm,” tổ chức đã viết trong các nhận xét giới thiệu.

Mặc dù lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc cũng như dịch vụ ICO cũng như giao dịch tự do vẫn được tiếp tục thi hành, các nhà chức trách đã thực hiện các nỗ lực phối hợp ngày càng tăng để phát triển công nghệ blockchain trong năm nay.

Xếp hạng chính thức của cả hai tài sản mã hóa và các dự án blockchain được phát hành vào tháng 5 và tháng 6, trong khi các tiêu chuẩn trong nước về việc triển khai công nghệ sẽ xuất hiện vào năm 2019.

Bitcoin News