Các giao dịch Bitcoin giá trị lớn phải báo cáo với cơ quan thuế Israel

Cơ quan Thuế Israel vừa mới xác lập một thỏa thuận với Bits of Gold – sàn giao dịch cryptocurrency lớn nhất trong nước phải báo cáo các giao dịch vượt quá 50,000USD.

Cơ quan Thuế Israel (viết tắt là ITA) vừa xác lập một thỏa thuận với Bits of Gold, công ty Bitcoin lớn nhất trong nước có trụ sở đặt tại Tel Aviv phải báo cáo cho chính phủ tất cả các giao dịch tiền điện tử trên 50,000USD.

Cơ quan Thuế cho biết thỏa thuận này như một phần trong những nỗ lực của chính phủ để ngăn chặn nạn rửa tiền hoặc bất cứ những hành động giao dịch vi phạm pháp luật thông qua sử dụng các tài sản kĩ thuật số. Bits of Gold là công ty giao dịch Bitcoin  và Ethereum lớn nhất tại Isreal.

Tuy nhiên, cơ quan ngăn chặn nạn rửa tiền và khủng bố tài chính lại bắt buộc các giao dịch tài sản kĩ thuật số trong nước, đặc biệt là các giao dịch quan trọng phải được báo cáo lại.

ITA đảm bảo thỏa thuận với Bits of Gold sau khi thông qua những cuộc điều tra kĩ càng và thấu đáo. Được cổ vũ từ sự thành công trên, cơ quan Thuế đang cố gắng hướng các tổ chức, công ty hoặc nền tảng cryptocurrency khác phải báo cáo đầy đủ số lượng giao dịch, đặc biệt là các giao dịch có giá trị lớn.

Israel đang tìm kiếm cách giám sát Crypto

Vào tháng 5, Bộ tài chính Israel yêu cầu giám sát tất cả các dịch vụ cryptocurrency trong nước như một phần của điều luật từ Quốc Hội. Để họ có thể tiến đến hoàn thành khuôn mẫu pháp lý cho các hoạt động liên quan đến tài sản kĩ thuật số.

Hành động trên là kết quả sau khi Cơ quan an ninh Israel tiến hành xem xét tình trạng của các giao dịch ICO và họ cho rằng tiền tệ điện tử không thể đấp ứng mức an toàn họ đặt ra. Đó là bởi chúng chỉ được dùng cho mục đích tiêu thụ hoặc có thể hiểu là cho các thanh toán nhưng lại không có bất kì quyền lợi gì trong đó.