Thuật ngữ dành cho newbie bước vào thị trường Cryptocurrency 2

Ở phần 1 chúng ta đã hiểu những thuật ngữ cần thiết cho một newbie mới bắt đầu vào thị trường. Nhưng để hiểu hơn về thị trường này thì bạn cần phải tìm hiểu nhiều hơn và cần biết đến những thuật ngữ khác nữa. ở bài này mình sẽ cung cấp đến các bạn những thuật liên quan đến Bitcoin và Blockchain nhiều hơn nữa.

Thuật ngữ liên quan đến Bitcoin và Blockchain

 • Cryptocurrency: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói về tiền mã hoá, hay tiền kỹ thuật số, hay tiền điện tử.
 • Cryptography: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói về ngành mật mã học
 • Node: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói về một nút trong hệ thống của Blockchain của một đồng coin nào đó, tham gia vào sức mạnh tính toán của hệ thống. 
Thuật ngữ dành cho newbie bước vào thị trường Cryptocurrency 2
 • Masternode: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói về một nút trong hệ thống của Blockchain của một đồng coin có hỗ trợ Masternode, để tham gia vào hệ thống Masternode thì bạn cần là một node và giữ 1 số lượng coin nhất định của hệ thông để được làm Mastenote.
 • Peer-to-peer (P2P): Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói mạng ngang hàng, ở đó không có máy chủ và tất cả các node trong hệ thống ngang hàng nhau.
 • Smart contracts: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói về một bản hợp đồng thông minh, tương đương một hợp đồng pháp lý được ghi lại trên công nghệ Blockchain.
 • Decentralized Application (APP): Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói về ứng dụng phi tập trung.
 • Miner: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói đến hệ thông pool đào coin hoặc người vận hành các máy đào coin.
 • Proof of Work: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói đến thuật toán bằng chứng công việc.
 • Proof of Stake: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói đến thuật toán bằng chứng cổ phần.

 

 • SHA:  Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói đến một thuật toán băm, nó là viết tắt của Secure Hash Algorithm. Thuật toán SHA có nhiều phiên bản như SHA-1, SHA-2, SHA-3.
 • Transaction: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói lịch sử giao dịch, tất cả các giao dịch trên Blockchain điều được ghi lại và chúng ta có thể kiểm tra bắt cứ khi nào.
 • QR Code: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói hình ảnh khối hai chiều chứa mẫu màu đen và trắng đại diện cho một dãy dữ liệu. Các hình ảnh này có thể quét và thường được sử dụng để mã hóa địa chỉ ví của các đồng coin.
 • Public key: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói một chuỗi chữ lý tự như một mã ví như Address hay Wallet.
 • Private key: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói khóa bí mật của 1 ví trữ coin. Nó được ví như chiếc chìa khóa duy nhất để mở ví, nếu mất Private key đồng nghĩa với việc bạn sẽ không mở ví được.
 • Transaction Block: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói biên dịch các giao dịch bitcoin được thu thập thành một khối, sau đó băm và thêm vào blockchain.
 • Transaction FEE: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói phí dịch vụ nhỏ được thêm vào một số giao dịch. Khoản phí này được trả cho người khai thác hay còn gọi là miner.
 • Mainnet:  Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói đến mạng chính thức. Trong lĩnh vực tiền tệ mã hóa người ta dùng 2 mạng lưới khác nhau: một là mạng chính thức và một là mạng thử nghiệm.
 • Protocol:  Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói đến giao thức hay cách thức chuẩn để các bên có thể giao tiếp được với nhau, thường là các máy tính có thể làm việc với nhau thông qua mạng. mạng máy tính có thể kết nói với nhau qua giao thức mạng như TCP/IP, IPX/SPX,…
 • Volatility: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói đến độ biến động của thị trường phản ánh sự đo lường, sự biến động giá trong một khoảng thời gian của các đồng coin.
 • DDOS (Distributed Denial Of Service): Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói đến một cuộc tấn công DDoS sử dụng nhiều máy tính dưới sự kiểm soát khiến cho webiste trở nên quá tải, có khi phải dừng hoạt động.
 • Fork: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói đến việc chia tách, xảy ra khi các nút chạy phiên bản mới của giao thức tạo ra một blockchain riêng không tương thích với phần mềm cũ.
 • Block explorer: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói đến một công cụ giúp các lập trình viên, các nhà nghiên cứu về blockchain

Thông qua hai bài viết này mình mong sẽ giúp ít được các bạn newbie chuẩn bị cho mình những kiến thức cần thiết để tham gia vào cộng đồng.