Thuật ngữ dành cho newbie bước vào thị trường Cryptocurrency 1

Để giúp nhiều bạn mới tham gia vào thị trường đỡ bỡ ngỡ và thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu về thị trường này. Ở bài viết này mình sẽ cung cấp cho các bạn những thuật ngữ cơ bản và cần thiết nếu bạn muốn tham gia vào thị trường này cũng như bắt đầu giao dịch cơ bản, chúng ta cùng bắt đầu nào

Thuật ngữ cơ bản:

Coin: Đây là thuật ngữ mà anh/em tham gia thị trường này dùng để nói về thị trường Crypto.

Ico (Initial Coin Offering): Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói quá trình kêu gọi vốn đầu tư của một dự án.

Trader: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến người tham gia trao đổi các đồng coin.

WALLET: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói ví chứa Bitcoin hay các đồng coin khác.

Address: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói địa chỉ nhận tiền mỗi khi muốn chuyển hay nhận một đồng coin.

Tresor: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đây là tên một loại ví cứng (ví phần cứng).

Bitcoin (BTC): Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến đồng tiền có giá trị nhất thị trường và là đồng tiền được tạo ra đầu tiên bởi Satoshi Nakamoto

CMC (Cryptocurrency): Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói về trang tin cập nhật giá của các đồng coin.

STS (Satoshi): Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói về 1 Satoshi bằng 0,00000001 BTC.

BIT: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến 1 đơn vị 1.000.000 bit tương đương với 1 Bitcoin.

Altcoin: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói về tất cả các đồng coin trên CMC, trên sàn giao dịch hoặc trên thị trường trừ Bitcoin.

2FA (2-Factor Authentication): Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói về phương thức xác thực tài khoản thông qua một bên thứ ba, nhằm giúp tài khoản của bạn được bảo mật và an toàn hơn. Có nghĩa dù Hacker có biết được thông tin tài khoản của bạn, kể cả password.

Exchange (sàn giao dịch): Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến nơi mà mọi người có thể mua bán, trao đổi các đồng coin.

KYC (Know Your Customer): Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến xác thực danh tính, có thể là xác thực thông tin để tham gia Ico hoặc xác thực danh tính với sàn giao dịch.


Thuật ngữ dành cho newbie bước vào thị trường Cryptocurrency 1

Các thuật ngữ trong giao dịch

Buy: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến hành động MUA vào.

Sell: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến hành động BÁN ra.

Deposit: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến quá trình NẠP một đồng coin vào sàn.

Withdraw: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến quá trình RÚT một đồng coin ra khỏi sàn.

Pump: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến tình trạng tăng giá mạnh của một đồng coin.

Dump: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến tình trạng giảm giá mạnh của một đồng coin.

FOMO (Fear Of Missing Out): Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến trạng thái tâm lý đám đông đẩy giá một đồng coin. Thường cá mập lợi dụng FOMO để đẩy giá một đồng coin, dụ người chơi ham lợi nhuận vào mua và sẽ bị đu đỉnh.

Volume: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến khối lượng giao dịch.

Đường hỗ trợ: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến đường mà khi giá chạm vào sẽ có thể tặng lên.

Đường kháng cự: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến đường mà khi giá chạm vào sẽ có thể giảm xuống.

Target: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến mức giá bạn có thể bán khi đạt mục tiêu đã đặt ra

Đu đỉnh: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến tình trạng bạn mua một đồng coin và sau đó nó rớt giá rất mạnh, bỏ lại bạn đu đỉnh về giá.

Bắt đáy: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến tình trạng bạn mua một đồng coin đó và bạn nghĩ giá đó là rất thấp rồi, không thể thấp hơn được nữa.

Hold: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến tình trạng bạn mua một đồng coin và giữ nó dài hạn.

Stop loss (SL): Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến mốc dừng lỗ, ở đó bạn nên bán ra.

Whales/Cá mập: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến những người nhiều tiền, họ có thể thao túng giá của một đồng coin.

SCAM: Đây là thuật ngữ mà anh/em trong thị trường dùng để nói đến một đồng coin được tạo ra với mục đích lừa đảo nhà đầu tư.

Nhưng để hiểu hơn về thị trường này, bạn cần tìm hiểu nhiều hơn những thuật ngữ có tính chuyên môn hơn. Để hiểu hơn, chúng ta đến với phần 2