Lợi nhuận năm 2018 của Binance sẽ lên tới $1 tỉ

CEO của sàn giao dịch Crypto lớn nhất thế giới Binance mới đây đã trả lời trong 1 cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào hôm 06/07, Zao đã tự tin dự đoán lợi nhuận đến hết năm 2018 của Binance sẽ lên đến con số $1 tỉ. 

Lợi nhuận năm 2018 của Binance sẽ lên tới $1 tỉ

Phát biểu của CEO Binance sau khi sàn giao dịch này trải qua thời gian khó khăn liên quan đến sự kiện Syscoin tăng đột biến trên sàn giao dịch này. Dù cho hiện tại giá trị của Bitcoin đang trượt dài dưới mức $7,000 trong tháng trước, doanh thu nữa năm của Binance vẫn đạt khoảng $300 triệu. 

Binance luôn đứng đầu về khối lượng giao dịch hằng ngày với khoảng $1.2 tỉ trong vòng 24h.

Những lợi nhuận khổng lồ sẽ thúc đẩy Binance phát triển các kế hoạch mở rộng ra các thị trường khác như Uganda, Bermuda, Malta. Hiện tại nền tảng giao dịch này đang có hơn 10 triệu người dùng.

Kế hoạch mở rộng và trở thành số 1 của Binance không phải không có đối thủ, các sàn giao dịch lớn khác như Houbi, Coinbase cũng đã bắt tay vào chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng phạm vi của mình ra các khu vực pháp lí mới. Houbi mới đây đã ra thông báo về việc mở rộng sàn giao dịch tại Úc vào 05/07, ngoài ra sàn giao dịch này cũng có các kế hoạch tăng cường phạm vi hoạt động của mình tại London trong quý 3 và tương lai sẽ là thị trường Hoa kì. Trong khi đó, sàn giao dịch có trụ sở tại Mỹ, Coinbase đang nhắm đến thị trường Nhật bản và ngoài ra sàn giao dịch này cũng đang trong 1 cuộc đàm phán để xin giấy hoạt động từ các Ngân hàng Mỹ.

Nguồn: Cointelegraph