Bộ Tài chính Romania phát hành một Dự thảo Pháp lệnh khẩn cấp liên quan đến quản lý tiền điện tử

Bộ Tài chính Romania đã phát hành một Dự thảo Pháp lệnh khẩn cấp, quy định việc phát hành tiền điện tử (e-money), theo Business Review báo cáo ngày 5 tháng 7. 

Bộ Tài chính Romania phát hành một Dự thảo Pháp lệnh khẩn cấp liên quan đến quản lý tiền điện tử

Bộ Tài chính Romania phát hành một Dự thảo Pháp lệnh khẩn cấp liên quan đến quản lý tiền điện tử

Dự thảo này mô tả tiền điện tử là “giá trị tiền tệ được lưu trữ bằng điện tử, đại diện cho một yêu cầu trên tổ chức phát hành khi nhận tiền cho mục đích thực hiện giao dịch thanh toán và được chấp nhận bởi một người không phải là tổ chức phát hành tiền điện tử.” Theo tài liệu, bất kỳ pháp nhân nào tìm cách phát hành tiền điện tử phải có vốn cổ phần không ít hơn 350.000 € (409.000 đô la), trong khi các thành viên của nó phải được Ngân hàng Quốc gia Rumani chấp thuận (BNR).

Tài liệu quy định các loại đối tượng đủ điều kiện phát hành tiền điện tử, tổ chức tín dụng niêm yết, tổ chức tiền điện tử, Ngân hàng Trung ương châu Âu và ngân hàng trung ương quốc gia. Để được BNR chấp thuận, các thực thể cần xây dựng một khung chính thức để quản lý hoạt động phát hành tiền điện tử được thiết kế cẩn thận. Việc ủy quyền sẽ được báo cáo có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày phát hành và bị hủy bỏ nếu một pháp nhân không bắt đầu phát hành tiền điện tử trong thời gian này.

Khi bắt đầu hoạt động phát hành, các công ty được báo cáo có nghĩa vụ cung cấp các báo cáo kiểm toán hàng năm và gửi các tài khoản cho BNR, cũng sẽ hoạt động như một cơ quan giám sát. Việc phát hành tiền điện tử trái phép được cho là một hành động của tội phạm, và có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc phạt tiền.

Mặc dù các máy ATM Bitcoin xuất hiện nhiều ở Romania vào đầu năm 2014, Bộ trưởng Môi trường Kinh doanh, Thương mại và Doanh nhân của đất nước Ilan Laufer bày tỏ niềm tin vào các loại tiền kỹ thuật số trong năm 2017, cũng nói rằng không gian tiền điện tử phải được quy định chặt chẽ:

“Đó là một thách thức đối với hệ thống ngân hàng vì khu vực này không được quản lý tốt và tôi tin rằng điều này sẽ xảy ra. Đó là một lĩnh vực mà rất nhiều tiền lưu thông, nhưng nó cũng là một công nghệ mới cần được khai phá.” 

Bitcoin News