Hàn Quốc công nhận blockchain là một loại công nghiệp

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố bắt đầu một hệ thống phân loại công nghiệp bao gồm các lĩnh vực công nghiệp liên quan đến blockchain, đây là lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc thực sự nhìn nhận blockchain và giao dịch tiền ảo như là một ngành công nghiệp.

Theo thông báo, giao dịch tiền ảo được định nghĩa như là hình thức “trao đổi tài sản và môi giới’. Các nền tảng Blockchain như Ethereum, EOS và NEO được chính phủ định nghĩa là “các doanh nghiệp cung cấp và phát triển phần mềm xây dựng hệ thống dựa trên blockchain’. 

Hàn Quốc công nhận blockchain là một loại công nghiệp

Theo TheBchain, Cục Thống kê Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông vốn đã quyết định bắt đầu hệ thống phân loại công nghiệp blockchain vào cuối tháng Sáu , tuy nhiên, nhưng vì tính chất phức tạp nên đã dời lại vào cuối tháng này sau khi xem xét hơn 160 ý kiến của các cơ quan ban ngành trước khi chính thức phát hành vào cuối tháng Bảy.

Ngoài các mục chính, Hệ thống này cũng có các mục riêng, VD: Chính phủ sẽ phân loại ETH, EOS, NEO,.. vào mục “phát triển và cung cấp phần mềm hệ thống dựa trên blockchain”, trong đó các mục như Solidity hay Hyperledger cũng được xem xét để mục riêng.

Được biết có 3 muc chính và 10 mục phụ, các mục chính bao gồm:

  • Các doanh nghiệp cung cấp và phát triển phần mềm trên blockchain,
  • Phát triển và cung cấp game mobile trên blockchain
  • Dịch vụ lưu trữ qua công nghệ blockchain (các dịch vụ tương tự Amazon Web Services, Microsoft Azure)

Tham khảo tại chepicap.com