Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của Anh áp dụng công nghệ Blockchain vào việc quản lý chuối cung ứng

Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của Anh (FSA) đã thực hiện thành công thí điểm sử dụng công nghệ blockchain theo một thông báo được công bố ngày 2 tháng 7. Đây là lần đầu tiên blockchain được sử dụng như một công cụ quản lý để đảm bảo sự tuân thủ đúng các quy định trong lĩnh vực thực phẩm. 

Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của Anh áp dụng công nghệ Blockchain vào việc quản lý chuối cung ứng

Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của Anh áp dụng công nghệ Blockchain vào việc quản lý chuối cung ứng

Thí điểm được thực hiện tại một cơ sở giết mổ gia súc, nơi cả FSA và lò giết mổ được phép truy cập dữ liệu để cải thiện tính minh bạch trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Vào tháng Bảy, cơ quan này đang tìm cách để khởi động một thí điểm khác, điều này sẽ cho phép nông dân truy cập dữ liệu về động vật từ trang trại của họ. Sian Thomas, Giám đốc quản lý thông tin, cho biết:

“Cách tiếp cận của chúng tôi là phát triển các tiêu chuẩn dữ liệu với ngành công nghiệp sẽ làm cho thực tế và lý thuyết gần nhau hơn và tôi rất vui mừng vì chúng tôi đã có thể thấy rằng blockchain thực sự hoạt động trong phần này của ngành công nghiệp thực phẩm. Tôi nghĩ có những cơ hội lớn để ngành công nghiệp và chính phủ cùng làm việc để mở rộng và phát triển phương pháp này”.

Trong tương lai, FSA tuyên bố rằng họ sẽ cố gắng nhân rộng chương trình trong các nhà máy khác. Cơ quan này nói rằng để blockchain được triển khai vĩnh viễn, nó phải là một sáng kiến do ngành dẫn đầu, vì mô hình dữ liệu hiện tại chỉ được sử dụng cho việc thu thập và truyền đạt kết quả kiểm tra.

Blockchain tiếp tục đạt được đà trong ngành chuỗi cung ứng, có khả năng giảm quản lý hàng tồn kho và cho phép hiệu quả cao hơn. Gần đây, một nhóm các công ty bao gồm Walmart, Nestlé SA, Công ty Thực phẩm Dole, Driscoll’s Inc., Tyson Foods Inc. và Unilever NV đã hợp tác với IBM để sử dụng công nghệ blockchain để theo dõi thực phẩm trên toàn cầu thông qua chuỗi cung ứng của nó.

Tháng trước, Microsoft đã hợp tác với nhà cung cấp giải pháp theo dõi cung cấp Ardents để phát triển một nền tảng theo dõi sản phẩm mới bằng cách sử dụng blockchain và trí tuệ nhân tạo. Hệ thống báo cáo cung cấp truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối và khả năng hiển thị từ điểm xuất phát dọc theo toàn bộ chuỗi cung ứng, cho phép người dùng theo dõi các mục sản phẩm duy nhất trong một trường hợp.

Bitcoin News