Báo cáo phát triển xanh và cacbon thấp của Lưới điện Nhà nước được công bố tại UNFCCC COP 27 China Pavilion

BẮC KINH, 18/11/2022 /PRNewswire/ -- Ngày 9/11/2022, sự kiện bên lề 'Giảm thiểu ô nhiễm & khí thải cacbon với sự thúc đẩy phối hợp phát triển năng lượng xanh, hợp tác giải quyết biến đổi khí hậu toàn cầu' do Carbon Will (Beijing) Consulting Co., Ltd. tổ chức với sự đồng tổ chức của Viện nghiên cứu Khoa học Môi trường Trung Quốc và Liên đoàn Kinh tế Công nghiệp Trung Quốc đã diễn ra thành công tại China Pavilion trong Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 27. Báo cáo phát triển xanh và cacbon thấp của Lưới điện Nhà nước đã được công bố thành công tại sự kiện bên lề, thể hiện tính hiệu quả và đóng góp của Tập đoàn Lưới điện Nhà nước Trung Quốc cho cộng đồng quốc tế trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.


Báo cáo phát triển xanh và cacbon thấp của Lưới điện Nhà nước được công bố tại UNFCCC COP 27 China Pavilion

Báo cáo phát triển xanh và cacbon thấp của Lưới điện Nhà nước

Trong những năm gần đây, Lưới điện Nhà nước đã thực hiện triệt để chiến lược an ninh năng lượng mới là 'Bốn cuộc cách mạng và một sự hợp tác', tập trung vào việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh của phương thức phát triển. Công ty tích cực phục vụ đạt được mục tiêu trung hòa cacbon và giảm phát thải cacbon ở mức cao nhất, nhấn mạnh rằng phát triển cacbon thấp và sạch là hướng đi đúng đắn, đảm bảo cung cấp năng lượng là nền tảng của sự phát triển, an ninh năng lượng là chìa khóa của sự phát triển, độc lập năng lượng là nền tảng của sự phát triển, đổi mới năng lượng là động lực của sự phát triển, nâng cao hiệu quả và tiết kiệm năng lượng phải thúc đẩy phát triển, đồng thời phấn đấu trở thành nhân tố thúc đẩy, tiên phong và dẫn đầu trong chuyển đổi năng lượng sạch và cacbon thấp. Lưới điện Nhà nước đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Báo cáo phát triển xanh và cacbon thấp của Lưới điện Nhà nước được chia thành bốn chủ đề: thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của phương thức phát triển, thúc đẩy hơn nữa việc ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường, cải thiện tính đa dạng, ổn định và bền vững của hệ sinh thái, và tích cực từng bước thúc đẩy trung hòa cacbon và giảm phát thải cacbon ở mức cao nhất. Thông qua 12 trường hợp dự án điển hình gồm có 'Kỹ thuật DC linh hoạt của Trương Bắc, để gió của Trương Bắc thắp sáng ánh đèn Bắc Kinh', 'Hiện thực hóa các tòa nhà không sử dụng năng lượng và hỗ trợ xây dựng thành phố sinh thái thông minh', 'Bảo vệ thiên đường gấu trúc khổng lồ và thúc đẩy sự chung sống giữa con người và thiên nhiên', 'Lưới điện siêu nhỏ thông minh đảo Kaishan, tạo mô hình ứng dụng năng lượng xanh và cacbon thấp trên đảo', các hành động và thực tiễn phát triển xanh và cacbon thấp của công ty được thể hiện một cách toàn diện.

Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 27 (UNFCCC COP 27) được tổ chức tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022. Dưới hướng dẫn của các thỏa thuận, quyết định và cam kết đã đạt được tại các phiên họp trước, phiên họp này sẽ cố gắng thúc đẩy hành động toàn cầu nhằm chiến đấu chống biến đổi khí hậu thông qua giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện khả năng thích ứng kinh tế với biến đổi khí hậu và phát triển tài chính cacbon thấp. Sự kiện bên lề tại China Pavilion 'Giảm thiểu ô nhiễm & phát thải cacbon với sự thúc đẩy phối hợp phát triển năng lượng xanh, hợp tác giải quyết biến đổi khí hậu toàn cầu' nhằm mục đích cho thế giới thấy những nỗ lực và thành tựu tích cực của ngành điện lực và năng lượng của Trung Quốc trong việc giải quyết biến đổi khí hậu toàn cầu, thiết lập mở rộng quan hệ với tất cả các bên, cùng nhau thực hiện các mục tiêu chung toàn cầu đã đặt ra trong Hiệp định Paris về Biến đổi Khí hậu.

LIÊN HỆ: Chenxi Su, sucx@rzcsri.org


nguồn: Carbon Will (Beijing) Consulting Co., Ltd.