Thông lệ quốc tế về hợp tác và quản trị hàng hải

TAM Á, Trung Quốc, 09/11/2022 /PRNewswire/ -- Vào ngày 3-4 tháng 11 năm 2022, 'Diễn đàn Quản trị và Hợp tác Đại dương 2022', do Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia (NISCSS) tổ chức, đã khởi động tại Tam Á, Hải Nam. Liên quan đến vấn đề quản trị đại dương toàn cầu, các học giả từ nhiều quốc gia đã đưa ra đề xuất từ các khía cạnh khác nhau, bao gồm đề xuất về chính sách, luật pháp và an ninh. Một số học giả chỉ ra rằng cơ chế bảo mật còn nhiều thiếu sót và hạn chế, đồng thời cũng cho rằng đây là vấn đề toàn cầu. So với các khu vực khác, công tác xây dựng sự tin cậy lẫn nhau về an ninh hàng hải ở khu vực Biển Đông trong 30 năm qua đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn. 


Thông lệ quốc tế về hợp tác và quản trị hàng hải

Hội nghị chuyên đề về Hợp tác Hàng hải Toàn cầu và Quản trị Đại dương 2022 đã kết thúc thành công tại Tam Á

Về luật lệ và trật tự ở Biển Đông, các bên tham gia chủ yếu tập trung vào Tuyên bố về ứng xử của các bên (DOC), đồng thời đàm phán Bộ quy tắc ứng xử (COC) . Tuyên bố về ứng xử của các bên (DOC), được Trung Quốc và 10 nước ASEAN thực hiện ký kết vào năm 2002, đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn hòa bình và ổn định ở Biển Đông trong một thời gian dài. Với việc mở ra cuộc đàm phán trực tiếp mới và phiên họp thông qua đại cương, có thể thấy rằng buổi đàm phán COC giữa Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN sẽ trở thành một trong những nỗ lực chung quan trọng nhất được thiết lập dựa theo quy tắc trong khu vực.

Về vấn đề hợp tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, một số học giả cho rằng chúng ta cần xem xét tìm hiểu và thực hành cách thức thiết lập các cơ chế hợp tác quốc tế thông qua FAO để chiến đấu chống lại các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp một cách hiệu quả. Vấn đề trong ngành thủy sản không thể chỉ do một quốc gia giải quyết mà cần có quyết định dựa trên cơ sở khoa học, đồng thời cũng cần có hợp tác để củng cố lòng tin lẫn nhau.

Về vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, các nước cần phải thay đổi phương thức hợp tác, bên cạnh hợp tác quốc gia cũng cần có sự hợp tác ở quy mô 'dưới quốc gia'.

Trong diễn đàn này, học giả Nhật Bản đã giới thiệu công tác thúc đẩy phục hồi sinh thái Vịnh Tokyo của chính phủ Nhật Bản, đồng thời chia sẻ mục tiêu đạt mức phát thải cacbon ròng bằng 0 vào năm 2050 cũng như kế hoạch tiến hành các sáng kiến cacbon xanh.

Ngoài ra, ASEAN còn tái khẳng định cam kết xanh tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Brunei, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác trong khu vực. Nền kinh tế xanh bao hàm việc quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững, đồng thời cũng bao gồm công tác bảo vệ các nguồn tài nguyên ven biển và sinh thái dựa trên sự hợp tác với các nhóm xã hội. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhận thức rõ được tầm quan trọng của nền kinh tế xanh.


nguồn: National Institute for South China Sea Studies, China