CGTN: Kinh nghiệm trực tiếp về cách thức hoạt động của nền dân chủ Trung Quốc

Bắc Kinh, 09/11/2022 /PRNewswire/ -- Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc CPC lần thứ 20 nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của việc thúc đẩy nền dân chủ toàn dân và đảm bảo người dân làm chủ đất nước. Nền dân chủ nhân dân là huyết mạch của chủ nghĩa xã hội mang màu màu sắc Trung Quốc, đồng thời gắn liền với nỗ lực xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt của Trung Quốc.


Làm thế nào để hiểu nền dân chủ ở Trung Quốc? Theo ông Victor Gao, Chủ tịch Hiệp hội Trường Luật Yale của Trung Quốc, về mặt triết học, không có quốc gia nào trên thế giới có độc quyền về dân chủ. Dân chủ cần phải hoạt động, và phép thử duy nhất của nền dân chủ là liệu nó có thể tạo ra những lợi ích hữu hình cho người dân hay không. Trung Quốc không thể đạt được sự chuyển đổi kinh tế sâu sắc và toàn diện trong bốn thập kỷ qua nếu không có người dân Trung Quốc tích cực tham gia vào quá trình ra quyết định.

Ở Trung Quốc, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) là đảng cầm quyền, nhưng mọi người dân được khuyến khích cống hiến nhiều hơn cho đất nước và đưa ra các ý tưởng, đề xuất và khuyến nghị để cải thiện. Nếu hình dung Trung Quốc là một chiếc ô tô, thì tất cả các bánh xe của phương tiện này đều thẳng hàng theo cùng một hướng, cùng tiến lên đồng bộ và phối hợp với nhau.

Mặc dù được một số phương tiện truyền thông phương Tây gọi là người phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng trên thực tế, ông Victor Gao không phải là thành viên CPC, mà là thành viên của một đảng dân chủ của Trung Quốc. Ông Gao đã được tham vấn nhiều lần về các dự thảo báo cáo của chính phủ và nhiều sáng kiến của chính phủ, chủ yếu trong giai đoạn soạn thảo. Với xuất thân là một luật sư, một giám đốc ngân hàng, một chuyên gia cổ phần tư nhân và một giáo sư, ông Gao đã đệ trình nhiều khuyến nghị chính sách, một số đề xuất đã được xem xét và chấp thuận tại cấp cao nhất trong hệ thống chính trị của Trung Quốc.

Với nền tảng học thuật về chính trị so sánh, ông Gao chỉ ra rằng mọi quốc gia đều có quyền lựa chọn con đường phát triển cho riêng mình. Sự đa dạng và bản sắc độc đáo của các quốc gia khác nhau sẽ làm cho nhân loại trở nên mạnh mẽ hơn. Đối với Trung Quốc, ông cho rằng nước mình khác với nhiều nước khác, đặc biệt là các nước phương Tây. Điều duy nhất quan trọng là liệu nền dân chủ mang màu sắc Trung Quốc có hoạt động vì lợi ích cơ bản của người dân Trung Quốc hay không.

Ông Gao nhận xét rằng Đại hội Đảng lần thứ 20 là sự tái cống hiến cho niềm tin cơ bản này và tái cam kết nhằm đạt được hiện đại hóa toàn diện của người dân Trung Quốc đồng thời thực hiện giấc mơ trẻ hóa vĩ đại của đất nước Trung Quốc trong những thập kỷ tới.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-07/How-does-whole-process-people-s-democracy-work--1eJSwwxCtji/index.html


nguồn: CGTN