Trường Đại học Công nghệ Sydney được bổ nhiệm vào vai trò lãnh đạo kế hoạch khí hậu cấp quốc gia cho các trường kinh doanh trên toàn nước Úc

SYDNEY, 08/11/2022/ PRNewswire / -- Hội đồng hiệu trưởng các trường kinh doanh của Úc (ABDC) đã chính thức lựa chọn Phó giáo sư Melissa Edwards từ Trường kinh doanh Đại học Công nghệ Sydney (UTS) cho sứ mệnh hỗ trợ các trường kinh doanh trên toàn nước Úc thực hiện hành động về vấn đề biến đổi khí hậu.


Trường Đại học Công nghệ Sydney được bổ nhiệm vào vai trò lãnh đạo kế hoạch khí hậu cấp quốc gia cho các trường kinh doanh trên toàn nước Úc

Associate Professor Edwards will continue work in fighting climate change in new role.

Bà sẽ điều phối việc chuyển đổi nền giáo dục kinh doanh của Úc dưới cương vị là thành viên mới gia nhập của Climate Action Fellow sao cho phù hợp với Tuyên bố về Hành động vì khí hậu của tổ chức.

ABDC đại diện cho tiếng nói chung của tất cả các trường kinh doanh tại Úc. Tổ chức này đã thiết lập Tuyên bố về Hành động vì khí hậu vào tháng 04/2022 với cam kết phát triển các tiêu chuẩn giáo dục và nghiên cứu tập trung vào mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành kinh doanh.

Chủ tịch của ABDC, Giáo sư Keryn Chalmers nhận định rằng việc bầu ra vị trí thành viên của Climate Action Fellow nhằm mục đích điều phối phương hướng tiếp cận của ABDC đối với hành động vì khí hậu.

Bà cho biết: 'Điều này liên quan đến việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác để giáo dục thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp kế cận về tầm quan trọng của một tương lai không phát thải carbon, nghiên cứu chính sách và biện pháp ứng phó của ngành kinh doanh để đảm bảo phát triển bền vững'.

Với vị trí là giám đốc chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh hệ điều hành cao cấp tại UTS, Giáo sư Edwards đã làm việc không biết mệt mỏi để đồng phát triển và quản lý các chương trình giáo dục đại học tân tiến, tập trung vào mô hình kinh doanh bền vững.

Bà chia sẻ: 'Đối với các trường kinh doanh và sinh viên muốn tìm hiểu và có khả năng ứng dụng chuyên ngành của mình để đảo ngược, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu thì hành động vì khí hậu vốn là công việc thường nhật'.

Giáo sư Carl Rhodes, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh UTS, đã có lời tán dương quyết định bổ nhiệm lần này của Phó giáo sư Edwards.

Ông cho biết: 'Cô là người tiên phong trong việc tập hợp các đồng nghiệp để hợp tác phát triển kế hoạch hành động vì khí hậu của Trường Kinh doanh UTS, tuyên bố của chúng tôi về hành động vì khí hậu và hoạt động trên khắp UTS để nâng cao cam kết về tính bền vững'.

Trường Kinh doanh UTS cam kết hành động chống lại biến đổi khí hậu và nhận trách nhiệm trong việc ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu tiếp theo. Cam kết này bao gồm việc thực hiện các chiến lược tích cực đối với khí hậu, khuôn khổ phân tích rủi ro khí hậu chuyển dịch theo hướng nghiêm trọng cũng như các giải pháp công nghệ tân tiến và dựa trên tự nhiên cho các thách thức về năng lực thích ứng.

Đại học Công nghệ Sydney là trường đại học hàng đầu về công nghệ, xếp hạng 15 trên thế giới và đứng thứ 2 tại Úc trong bảng xếp hạng Education Impact Rankings của tạp chí Times Higher Education năm 2022 - chuyên đánh giá các trường đại học theo Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDG). Khám phá Trường Kinh doanh UTS, ngôi trường kinh doanh cam kết với xã hội, tập trung phát triển và chia sẻ kiến thức vì một nền kinh tế tân tiến, bền vững và thịnh vượng.

 

 


nguồn: University of Technology Sydney