Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Đại hội toàn quốc CPC: Công cuộc hiện đại hóa của Trung Quốc thúc đẩy sự thịnh vượng chung của thế giới

BẮC KINH, 25/10/2022 /PRNewswire/ -- Dưới sự dẫn dắt của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), Trung Quốc cam kết xây dựng dựa trên những thành tựu đã đạt được, đồng thời tiếp tục giữ vững đà phát triển hướng tới Mục tiêu thế kỷ thứ hai, đó là phát triển 'đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện' với châm ngôn 'dân giàu, nước mạnh, dân chủ, phát huy nền văn hóa tiên tiến, hài hòa, giàu đẹp'.

Đại hội kéo dài một tuần và kết thúc vào thứ Bảy tại Bắc Kinh. Trong đại hội, CPC đã tuyên bố sẽ lãnh đạo người dân Trung Quốc đạt được mục tiêu đã đề ra, đồng thời thúc đẩy quá trình trẻ hóa vĩ đại của đất nước.

Công cuộc hiện đại hóa của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của CPC

Theo báo cáo tại phiên khai mạc đại hội, nhiệm vụ trọng tâm của CPC là lãnh đạo người dân Trung Quốc thực hiện Mục tiêu thế kỷ thứ hai thông qua 'con đường hiện đại hóa của Trung Quốc'.

Báo cáo cho biết công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc bao gồm việc theo đuổi hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của CPC.

Tại phiên bế mạc do ông Tập Cận Bình chủ trì đã bầu ra Ủy ban Trung ương CPC lần thứ 20 và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương CPC (CCDI) lần thứ 20.

Trong đó nghị quyết tán thành thông qua báo cáo của Ủy ban Trung ương CPC lần thứ 19 và nghị quyết về báo cáo công việc của CCDI CPC lần thứ 19.

Đại hội đại biểu toàn quốc CPC lần thứ 20 cũng đã thông qua nghị quyết về việc sửa đổi Điều lệ CPC.

Tại phiên bế mạc, đại hội đã nhấn mạnh rằng CPC đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng Trung Quốc trở thành một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt, đồng thời góp phần tiến tới công cuộc trẻ hóa toàn diện.

Đại hội đã nhất trí bổ sung thêm tuyên bố vào Điều lệ của Đảng, trong đó nhấn mạnh Đảng là lực lượng lãnh đạo cao nhất trong hệ thống chính trị, cần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Công cuộc hiện đại hóa của Trung Quốc mang ý nghĩa toàn cầu

Tầm nhìn và kinh nghiệm của Trung Quốc về quản trị nhà nước được tổng kết tại Đại hội có thể mang lại nguồn cảm hứng cho các khu vực khác trên thế giới.

Khi minh họa các đặc điểm trong quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc, ông Tập đã nhấn mạnh trong báo cáo trước đại hội rằng công cuộc hiện đại hóa đất nước có thể mang lại lợi ích cho nhiều dân tộc, thể hiện sự thịnh vượng chung, sự tiến bộ đồng bộ về vật chất và văn hóa-đạo đức, cho thấy sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên cùng nền tảng phát triển hòa bình.

Ông nhấn mạnh hiện đại hóa Trung Quốc là hiện đại hóa một đất nước với dân số khổng lồ, vì sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người, vì sự tiến bộ về vật chất và văn hóa-đạo đức, tạo nên sự hài hòa giữa nhân loại-thiên nhiên và phát triển hòa bình, hành trình này sẽ mang lại cho chúng ta 'sự lựa chọn mới' để đạt được hiện đại hóa.

Theo kế hoạch chiến lược hai bước, CPC đã đặt mục tiêu hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa từ năm 2020 đến năm 2035, tiếp đó định hướng xây dựng Trung Quốc trở thành đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, phồn vinh, giàu mạnh, dân chủ, văn hóa tiên tiến, hài hòa và giàu đẹp từ năm 2035 đến giữa thế kỷ 21.

Theo nghị quyết được thông qua trong báo cáo của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, Trung Quốc luôn cam kết thực hiện các mục tiêu chính sách đối ngoại, bao gồm duy trì hòa bình thế giới và tăng cường phát triển chung, đồng thời nỗ lực thúc đẩy cộng đồng vì tương lai chung cho nhân loại.

Nghị quyết cho biết Trung Quốc sẽ kiên quyết tuân thủ Năm nguyên tắc chung sống hòa bình để hướng tới thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với các quốc gia khác.

'Đất nước sẽ cam kết thực hiện chính sách quốc gia cơ bản, hướng tới việc mở cửa giao thương với thế giới bên ngoài và theo đuổi chiến lược mở cửa cùng có lợi'.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-22/China-s-modernization-injects-confidence-into-world-s-prosperity-1ele08KavF6/index.html


nguồn: CGTN