Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Sự quản lý Đảng chặt chẽ, đầy đủ của CPC: Nỗ lực không ngừng nghỉ

BẮC KINH, 19/10/2022 /PRNewswire/ -- Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, một quan chức cho biết ''Hai cơ sở là thành tựu chính trị quan trọng của Đảng' khi thông báo về công tác xây dựng Đảng trong khuôn khổ Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), một sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của đất nước này diễn ra năm năm một lần.

'Hai cơ sở' đề cập đến việc xác lập 'vị trí cốt lõi của đồng chí Tập Cận Bình trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng và trong toàn bộ Đảng' và 'vai trò định hướng của Tư tưởng Tập Cận Bình trong việc dẫn dắt Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc hướng đến một kỷ nguyên mới'.

Ông Điền Bồi Viêm, Phó Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Chính sách của Ủy ban Trung ương CPC, cho biết: 'Tư tưởng Tập Cận Bình trong việc dẫn dắt Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc hướng đến một kỷ nguyên mới là kết quả lý luận mới nhất thay cho câu trả lời đúng đắn của Đảng đối với các vấn đề thời đại và thực tiễn đặt ra'.

Theo ông Điền, bộ Tư tưởng trên cũng đại diện cho bản chất văn hóa và tinh thần Trung Quốc, đồng thời phát kiến bước tiến nhảy vọt mới trong công cuộc hiện đại hóa và điều chỉnh dựa trên Chủ nghĩa Mác sao cho phù hợp với bối cảnh Trung Quốc.

Những thách thức và giải pháp cho đảng cầm quyền lớn nhất

Tính đến năm 2021, Đảng Cộng sản Trung Quốc bao gồm hơn 96 triệu đảng viên là đảng cầm quyền theo chủ nghĩa Mác lớn nhất trên thế giới.

Nhiều thách thức được đề ra khi quản lý một bộ máy lớn như vậy và cai trị đất nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất thế giới với 1,4 tỷ dân số.

Đảng phải thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết như tự trị, cải cách và mở cửa, đồng thời đối mặt với thách thức trong lĩnh vực kinh tế thị trường và môi trường bên ngoài. Ông Điền cũng lưu ý rằng có những nguy cơ lâu dài như thiếu động lực, thiếu năng lực, xa rời nhân dân, ỷ lại và tham nhũng.

Ông Tiêu Bồi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thuộc Ủy ban Trung ương CPC và Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho biết: 'Một chính phủ có thể bị hạ bệ bởi tham nhũng hơn bất cứ điều gì và cuộc chiến chống tham nhũng là hình thức tự cải cách triệt để nhất'.

Kể từ sau đại hội Đảng lần thứ 18, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương CPC đã thiết lập điều tra 4,648 triệu vụ án, trừng phạt 25.000 quan chức cấp tỉnh cũng như hơn 182.000 quan chức cấp huyện.

Theo ông Tiêu, khi tham nhũng hủy hoại môi trường chính trị cũng như phá hoại môi trường kinh tế và xã hội, thì chống tham nhũng có thể giúp bảo vệ và nâng cao chất lượng những môi trường đó. 

Một cuộc khảo sát mới nhất của Cục Thống kê Quốc gia cho thấy 97,4% người dân hoàn toàn tin tưởng vào công cuộc thực thi công tác quản lý Đảng chặt chẽ nhằm kiềm chế sự lây lan của tham nhũng, con số này tăng 22,4% so với năm 2012.

Bên cạnh đó, CPC là một đảng chính trị có hệ thống quy chế nội bộ tương đối đầy đủ, với gần 4.000 quy chế trong Đảng đã có hiệu lực thi hành.

Ông Điền cho biết: 'Dựa trên sự thông hiểu về những khó khăn đặc biệt mà Đảng phải đối mặt, ngài Tập Cận Bình đã nêu ra trong báo cáo rằng công tác tự trị đầy đủ và nghiêm ngặt của Đảng là một nỗ lực không ngừng nghỉ, đồng thời việc tự cải cách là một hành trình không có hồi kết'.

Thăng chức và cách chức nhân tài cần phải thông qua sự chỉ đạo minh bạch

Về trọng dụng nhân tài, tháng trước, Đảng đã ban hành quy định sửa đổi về việc thăng chức và cách chức cán bộ, thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc bồi dưỡng nhân tài có năng lực và tâm huyết phục vụ cho công cuộc thực hiện mục tiêu thế kỷ thứ hai là xây dựng Trung Quốc trở thành đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại. Bản gốc được phát hành vào năm 2015.

Trong khi đó, một Đảng tự trị đầy đủ và chặt chẽ phải quản lý các quan chức bằng các tiêu chuẩn, biện pháp và kỷ luật nghiêm ngặt. 

Theo ông Từ Khải Phương, Phó Trưởng ban Tổ chức của Ủy ban Trung ương CPC, nhằm mục tiêu tiếp cận toàn diện, Đảng đã tiếp tục cải tiến hệ thống báo cáo vấn đề cá nhân cho các cán bộ lãnh đạo, trong đó yêu cầu kiểm tra chéo tính liêm chính và kỷ luật Đảng bằng các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên với số lượng 10% cán bộ mỗi năm, tăng 2 - 5% so với trước đây.

Ông Từ cho biết thêm, tất cả các ứng cử viên vào vị trí lãnh đạo đều phải thông qua quá trình kiểm tra chéo, cũng như đánh giá của tất cả các quan chức quản lý trung ương đã được kiểm tra trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của CPC.

Minh chứng từ ông Tạ Xuân Đào, một đại biểu của Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của CPC. Ông cho biết có được tư cách đại biểu là một vinh dự to lớn.

Ông tuyên bố: 'Rất hiếm các đảng phái chính trị trên thế giới nỗ lực hết sức để bầu ra những thành viên ưu tú của Đảng như CPC đã làm'.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-18/CPC-s-full-strict-Party-governance-An-unceasing-endeavor-1ecWD1u1ukU/index.html


nguồn: CGTN