Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CGTN): Đại hội toàn quốc CPC lần thứ 20: Trung Quốc xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa trong tương lai

BẮC KINH, 18/10/2022 /PRNewswire/ -- Trung Quốc kiên quyết đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ và chính sách cho sự nghiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) cùng đất nước trong 5 năm tới và vượt xa hơn thế nữa tại dịp tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của CPC vào Chủ nhật.


Ông Tập Cận Bình, người đã thay mặt Ủy ban Trung ương CPC khóa 19 cho biết, CPC đã đạt được những thành tựu quan trọng và chứng kiến thay đổi mang tính lịch sử đối với sự nghiệp của Đảng và đất nước trong thập kỷ qua. 

Ông chia sẻ: 'Năm năm tới sẽ là giai đoạn quan trọng trong nỗ lực xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại với khởi đầu tốt đẹp về mọi mặt'.

'Chiến công lịch sử' trong thập kỷ qua

Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, ông Tập cho biết đất nước đã đạt được nhiều 'chiến công lịch sử'.

Ông cho hay: 'Chúng tôi coi trọng chặng đường một trăm năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc; trong đó, kỷ nguyên mới của chủ nghĩa xã hội mang đặc trưng riêng của Trung Quốc được mở ra, ngoài ra còn thực hiện xóa đói giảm nghèo triệt để cũng như xây dựng xã hội thịnh vượng nhưng không dư thừa về mọi mặt để hoàn thành mục tiêu thế kỷ đầu tiên. Đó là những 'chiến công lịch sử' mãi mãi khắc ghi vào lịch sử dân tộc Trung Quốc với tầm ảnh hưởng lan rộng ra khắp thế giới'. 

Hướng tới 'hiện đại hóa Trung Quốc'

Khi giải thích về nhiệm vụ trọng tâm của CPC trong chặng đường mới phía trước, ông Tập cho biết CPC sẽ dẫn dắt người dân Trung Quốc thực hiện Mục tiêu thế kỷ thứ hai đồng thời thúc đẩy sự trẻ hóa của đất nước Trung Quốc trên mọi mặt thông qua 'con đường hiện đại hóa Trung Quốc'. 

Theo ông Tập, yêu cầu thiết yếu của quá trình hiện đại hóa Trung Quốc là đề cao sự lãnh đạo của ĐCSTQ và chủ nghĩa xã hội mang đặc trưng riêng của Trung Quốc, thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao, phát triển dân chủ toàn dân, làm phong phú thêm cho đời sống văn hóa của nhân dân, đạt được thịnh vượng chung cho tất cả mọi người, thúc đẩy sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, xây dựng cộng đồng nhân loại hướng tới một tương lai chung cũng như thúc đẩy sự tiến bộ của con người. 

Ông cho biết: 'Quá trình này chứa đựng những yếu tố chung cho quá trình hiện đại hóa của tất cả các quốc gia, nhưng sở hữu đặc trưng từ những đặc điểm riêng của bối cảnh Trung Quốc'. 

Để xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt, ông đã nhấn mạnh thêm một số khía cạnh chính, chẳng hạn như thành lập mô hình phát triển mới và theo đuổi phát triển chất lượng cao, tiếp thêm sinh lực cho Trung Quốc thông qua khoa học, giáo dục và cải thiện đời sống nhân dân. 

Ông Tập cho hay: 'Chúng ta tuy có một tương lai tươi sáng, rộng mở nhưng vẫn còn phải vượt qua chặng đường dài phía trước', khuyến khích Đảng đối mặt với những trở ngại và khó khăn, đảm bảo chất lượng cả trong lĩnh vực phát triển và an ninh, cũng như bày tỏ mong muốn có thể đào sâu tìm tòi để vượt qua những khó khăn và thử thách trên con đường phía trước. 

https://news.cgtn.com/news/2022-10-16/China-charts-future-of-socialist-modernization-1eaYVW4kxbO/index.html


nguồn: CGTN