IMA tổ chức chương trình cấp chứng chỉ giáo dục cho hai lĩnh vực kinh doanh mới nổi

IMA tổ chức chương trình cấp chứng chỉ giáo dục cho hai lĩnh vực kinh doanh mới nổi

Chương trình cấp chứng chỉ kinh doanh bền vững và DE&I mới sẽ cung cấp cho các chuyên gia tài chính kế toán đầy đủ công cụ và kiến thức để giải quyết các vấn đề trong tổ chức

Montvale, N.J., 3/10/2022/PRNewswire/ -- Hôm nay, Hiệp hội Kế toán Quản trị IMA®, một trong những hiệp hội lớn nhất và uy tín nhất chú trọng đến sự phát triển của ngành kế toán quản trị, đã thông báo tổ chức hai chương trình cấp chứng chỉ mới. Trong đó, một chương trình tập trung thúc đẩy kinh doanh bền vững và một chương trình tập trung vào sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (DE&I) trong ngành kế toán và tài chính. Cả hai chương trình chú trọng giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến hai chủ đề đóng vai trò chủ chốt đối với các chuyên gia kinh doanh ngày nay. Hai chương trình đều dựa trên cơ sở đánh giá tích lũy, cung cấp cho người tham gia chứng chỉ chuyên môn và huy hiệu kỹ thuật số.

 

Bà Jackie Oppenheim, CPTD, CAE, phó chủ tịch, bộ phận dịch vụ giáo dục và nghề nghiệp tại IMA cho biết: 'Phương thức thực hành kinh doanh theo hướng bền vững và DE&I vẫn còn tương đối mới lạ và nhận được nhiều sự quan tâm của các tố chức. Hai chương trình cấp chứng chỉ này sẽ tập trung cung cấp những thông tin cần thiết trong lĩnh vực kế toán và tài chính, phản ánh sự thay đổi đối với những kỳ vọng trong kinh doanh. Cả hai chương trình cấp chứng chỉ này đóng vai trò như một hình thức đào tạo dành cho các chuyên gia, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao, những người cần theo kịp tốc độ của cả hai lĩnh vực và để các lãnh đạo tương lai nhận ra giá trị khác biệt mà họ tạo ra. Chứng chỉ này giúp các nhà tuyển dụng thấy được mức độ năng lực và hiểu biết của bản thân về tầm ảnh hưởng của hai lĩnh vực này đối với chức năng kế toán và tài chính cũng như khả năng đóng góp'.

Chứng chỉ Phương thức thực hành Kinh doanh Bền vững IMA,™ sẽ cung cấp cho người tham gia những kiến thức cơ bản về phương thức thực hành kinh doanh bền vững, mối liên hệ giữa những phương thức này với vấn đề thực tiễn cũng như những tác động đối với quy trình tài chính và định hướng chiến lược trong tương lai. Chương trình sẽ giải quyết các chủ đề bao gồm làm sáng tỏ các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị (ESG), thiết lập quan hệ hợp tác để tích hợp tính bền vững trong kinh doanh và chiến lược, lập kế hoạch, hiệu suất, giám sát và báo cáo trong môi trường kinh doanh bền vững. Chương trình này gồm sáu khóa học.

Chứng chỉ Phương thức thực hành Đa dạng, Công bằng & Hòa nhập IMA,™ sẽ cung cấp cho người tham gia các công cụ và phương thức thực hành để thúc đẩy phát triển môi trường DE&I. Chương trình mang đến nhiều hoạt động tương tác làm sáng tỏ DE&I, cho biết mối tương quan giữa DE&I và tính bền vững, đồng thời minh họa các yêu cầu mang tính đạo đức để ủng hộ các sáng kiến của DE&I trong ngành kế toán và tài chính. Nội dung dựa trên các ấn phẩm nghiên cứu và lãnh đạo tư duy của IMA, tự hào sở hữu hàng chục phương thức thực tiễn có thể hành động để mang lại cảm giác thân quen, cải thiện sự đổi mới tổ chức, đồng thời thu hút, giữ chân và thúc đẩy đa dạng các nhân tài. Chương trình này gồm năm khóa học.

Để truy cập các chương trình cấp chứng chỉ, hãy truy cập https://bit.ly/3fr38pd cho chương trình bền vững và https://bit.ly/3BV3sUr cho chương trình DE&I.

Giới thiệu về IMA® (Hiệp hội Kế toán Quản trị)
IMA® là một trong những hiệp hội lớn nhất và có uy tín nhất chú trọng đến sự phát triển của ngành kế toán quản trị. Trên phương diện toàn cầu, IMA hỗ trợ phát triển ngành kế toán quản trị thông qua nghiên cứu, các chương trình Chứng chỉ Kế toán Quản trị (CMA®) và Chứng chỉ Phân tích Tính cạnh tranh và Chiến lược (CSCA®), tổ chức giáo dục thường xuyên, tạo lập mạng lưới cũng như vận động triển khai các phương thức kinh doanh có đạo đức ở cấp độ cao nhất. Với hai lần được Tạp chí bản tin Kế toán viên/Kế toán Quốc tế vinh danh là Cơ quan Chuyên nghiệp của Năm, IMA sở hữu mạng lưới hoạt động toàn cầu với khoảng 140.000 thành viên tại 150 quốc gia và 350 chi hội chuyên nghiệp và sinh viên. Có trụ sở chính tại Montvale, N.J., Hoa Kỳ, IMA chuyên cung cấp các dịch vụ bản địa hóa tại bốn khu vực toàn cầu: Châu Mỹ, Châu Á/Thái Bình Dương, Châu Âu và Trung Đông/Ấn Độ. Để biết thêm thông tin về IMA, vui lòng truy cập www.imanet.org.

 
nguồn: Institute of Management Accountants