Huawei đề xuất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quốc qua mô hình "Một đám mây, Một mạng + Dịch vụ công"

BANGKOK, 21/09/2022 /PRNewswire/ -- Trong phiên thảo luận 'Giải phóng kỹ thuật số, tăng tốc chuyển đổi dịch vụ công' tại Hội nghị thường niên hàng đầu toàn cầu của Huawei trong ngành CNTT-TT - HUAWEI CONNECT 2022 Bangkok, Huawei đã tập trung xây dựng các kịch bản chính từ khía cạnh chính phủ, ứng phó khẩn cấp, giáo dục và chăm sóc sức khỏe thông qua mô hình 'Một đám mây + Một mạng + Dịch vụ công'. Sứ mệnh của mô hình này là giúp chính phủ xây dựng nền tảng kỹ thuật số quốc gia, thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quốc gia và tăng tốc chuyển đổi dịch vụ công.

Trọng tâm của cộng đồng quốc tế trong kỷ nguyên số là thúc đẩy nền kinh tế phát triển và khẩn trương xây dựng cơ sở hạ tầng số. Ông Simon Zhou, Phó chủ tịch tại Global Public Sector Huawei cho biết: 'Điều cần thiết là xây dựng được cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quốc gia để làm nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số cho đất nước'.

Thành công của quốc gia và chính phủ trong chuyển đổi số là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực dịch vụ công. KOH HONG ENG, Trưởng nhóm khoa học tại Huawei Global Public Sector chia sẻ: 'Dữ liệu là một loại 'dầu thô' mới, cần tinh chế và sản xuất để có thể tạo ra giá trị giúp dịch vụ của chính phủ trở nên chủ động, cá nhân hóa và lấy con người làm trung tâm'.

Trong hội nghị, Huawei đã giới thiệu bốn giải pháp dựa trên kịch bản: Trong lĩnh vực quản trị, giải pháp Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quốc gia được thiết kế riêng cho các khách hàng thuộc chính phủ. Với mục tiêu 'gia cố nền tảng và mở đường dẫn lối', Huawei đã tận dụng năng lực CNTT-TT toàn diện từ sức mạnh tổng hợp mạng đám mây để hỗ trợ năng lực điện toán cơ bản cùng dịch vụ mạng tốc độ cao cho các dịch vụ kỹ thuật số toàn diện và quản trị chính phủ hội tụ.

Trong lĩnh vực giáo dục, giải pháp Converged Campus Network mô tả cách triển khai 'mạng cục bộ hoàn toàn không dây, mạng cục bộ thống nhất và O&M thông minh' để hỗ trợ đổi mới công tác giảng dạy và đổi mới nghiên cứu. Giải pháp này cũng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý mạng cục bộ, từ đó đẩy nhanh quá trình số hóa giáo dục. Giải pháp Lớp học thông minh sử dụng Huawei IdeaHub làm mục nhập và kết hợp cùng các đối tác để mang lại trải nghiệm giảng dạy trực tuyến và ngoại tuyến hoàn toàn mới.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông minh, giải pháp All-Optical Medical Imaging tận dụng năng lực E2E ICT của Huawei để xây dựng một giải pháp tổng thể có 'khu vực bệnh viện toàn quang + trung tâm dữ liệu có cấu hình hai nút hoạt động song song (active-active) + eViewer' để giảm độ trễ đọc hình ảnh và kích hoạt tính năng đọc hình ảnh chỉ trong vài giây.

Trong lĩnh vực ứng phó khẩn cấp, giải pháp Smart Emergency Response sử dụng trung tâm chỉ huy hội tụ và mạng băng thông rộng khẩn cấp eLTE để nâng cao hiệu quả ứng phó khẩn cấp, đồng thời đảm bảo duy trì thông tin liên lạc khẩn cấp liên khoa và đa dịch vụ. Giải pháp cũng có khả năng đảm bảo hiệu quả cho cơ sở hạ tầng quan trọng, kịp thời phát hiện và xử lý rủi ro khủng hoảng khẩn cấp tiềm ẩn, bảo vệ tính mạng và tài sản của con người.


nguồn: Huawei Connect