Huawei đầu tư 300 triệu USD cho Chương trình trao quyền để hỗ trợ các đối tác toàn cầu

BANGKOK, 20/09/2022 /PRNewswire/ -- Vào ngày thứ hai diễn ra HUAWEI CONNECT 2022 Bangkok, Huawei đã tung ra một loạt các giải pháp cơ sở hạ tầng sáng tạo để thúc đẩy số hóa ngành bằng cách tìm kiếm công nghệ phù hợp cho các kịch bản và công bố Chương trình Trao quyền Huawei với khoản đầu tư 300 triệu USD để hỗ trợ các đối tác toàn cầu trong ba năm tới.

Huawei đầu tư 300 triệu USD cho Chương trình trao quyền để hỗ trợ các đối tác toàn cầu

Ông Ryan Ding, Chủ tịch Nhóm Kinh doanh Doanh nghiệp Huawei

Với chủ đề 'Cơ sở hạ tầng sáng tạo để giải phóng kỹ thuật số', các bên liên quan trong ngành đã cùng nhau tham dự và tổ chức các cuộc thảo luận để khám phá những hướng đi và cơ hội mới trong tương lai cho số hóa ngành. Họ đã phân tích thách thức của các ngành công nghiệp đang phấn đấu chuyển đổi số và Huawei đã giới thiệu các giải pháp có sự hỗ trợ mạnh mẽ về chuyên môn kỹ thuật để giúp giải quyết những thách thức này.

Trong bài phát biểu 'Trao quyền cho ngành, tạo ra giá trị', ông Ryan Ding, Chủ tịch Nhóm Kinh doanh Doanh nghiệp Huawei, cho biết: 'Tập trung chuyển đổi số hơn nữa sẽ giúp các công ty thích nghi tốt hơn với môi trường thế giới luôn thay đổi. Huawei đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác để tìm ra công nghệ phù hợp cho các kịch bản, hỗ trợ khách hàng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi và giải phóng sức mạnh kỹ thuật số'.

Theo ông Ding, nhờ sử dụng các công nghệ kết nối, điện toán và đám mây, Huawei đang làm việc với nhiều đối tác nhằm thúc đẩy sự đổi mới liên tục của ngành và sức mạnh tổng hợp đa công nghệ, tạo ra các giải pháp dựa trên kịch bản phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ngoài ra, điều này sẽ tạo ra giá trị lớn hơn, giúp khách hàng dễ dàng bước tiếp 'chặng cuối cùng' trong quá trình chuyển đổi số.

Ông Bob Chen, Phó Chủ tịch Nhóm Kinh doanh Doanh nghiệp Huawei, cho biết tầm quan trọng vô cùng to lớn của sức mạnh tổng hợp đa công nghệ để tìm ra công nghệ phù hợp cho các kịch bản. Trong bài phát biểu 'Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số', ông cho rằng 'Dữ liệu là yếu tố cốt lõi của chuyển đổi số và quá trình nhập, truyền tải, lưu trữ và phân tích dữ liệu là những bước quan trọng cần thực hiện. Huawei cung cấp các sản phẩm và danh mục sản phẩm toàn diện để hỗ trợ xử lý dữ liệu đầu cuối, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của khách hàng'.

Tại sự kiện, Huawei đã khởi động Chương trình Trao quyền Huawei, với mục tiêu phát triển hệ sinh thái kỹ thuật số thịnh vượng cho các đối tác toàn cầu. Thông qua chương trình này, Huawei sẽ cho triển khai cuộc đổi mới chung với các đối tác thông qua OpenLabs, trao quyền cho đối tác với một khung mới, một kế hoạch mới và một nền tảng tích hợp, đồng thời xây dựng đội ngũ nhân tài thông qua các chương trình Học viện CNTT-TT Huawei và Đối tác học tập được ủy quyền của Huawei (HALP). Huawei cũng đưa ra tuyên bố sẽ đầu tư 300 triệu USD cho chương trình này để hỗ trợ các đối tác toàn cầu trong ba năm tới.


nguồn: HC2022