Báo cáo mới nhấn mạnh vai trò của công nghệ giúp chống lại đại dịch trong tương lai

MELBOURNE, Úc, 30/8/2022 /PRNewswire / -- CSIRO, cơ quan khoa học quốc gia của Úc, đã chỉ ra các lĩnh vực khoa học và công nghệ có thể giúp cải thiện khả năng phục hồi trước đại dịch trong tương lai, giảm thiểu tác động đến nền kinh tế và bảo vệ cộng đồng.

Báo cáo Công tác tăng cường khả năng phòng chống đại dịch của Úc đưa ra 20 khuyến nghị có thể hỗ trợ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bằng cách giảm thiểu tác động của đại dịch, đồng thời cải thiện kinh tế, xã hội và y tế.

Báo cáo cho thấy một hệ thống y tế hiệu quả hơn nhờ tích hợp công nghệ có thể hoạt động như hệ thống cảnh báo sớm cho bệnh truyền nhiễm, cho phép phát triển và triển khai các phương pháp điều trị mới một cách nhanh chóng, giúp chẩn đoán và điều trị sớm hơn cho bệnh nhân, đảm bảo an ninh nguồn cung cấp vắc-xin và cải thiện khả năng đưa ra quyết định bằng việc cung cấp thông tin tốt hơn.

Đại dịch COVID-19 đã khiến hơn một triệu người tử vong ở Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương.

Tiến sĩ Larry Marshall, Giám đốc điều hành CSIRO cho biết CSIRO cam kết tăng cường khả năng phục hồi của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong việc chống lại các bệnh truyền nhiễm.

'Với tần suất và mức độ ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm ngày càng gia tăng, khoa học có thể giúp chúng ta chuẩn bị vững vàng cũng như thúc đẩy khả năng phục hồi để bảo vệ người dân và đảm bảo sự phát triển thịnh vượng trong tương lai'.

Sáu lĩnh vực khoa học và công nghệ chính được xác định bao gồm:

1.Khả năng tiền lâm sàng vắc-xin, điều trị và chẩn đoán cho phép phát triển nhanh hơn 

2.Sản xuất vắc-xin trong nước với nhiều công nghệ khác nhau, đảm bảo nguồn cung cấp vắc-xin

3.Phương pháp trị liệu thay thế và thuốc kháng vi-rút mới

4.Chẩn đoán tại chỗ để xác định ca bệnh

5.Phân tích bộ gen của mầm bệnh và các biến thể

6.Chia sẻ dữ liệu để cung cấp thông tin cho các chiến lược ứng phó

Báo cáo đề xuất việc tập trung nghiên cứu về năm họ vi-rút có khả năng gây ra đại dịch trong tương lai: Coronaviridae (ví dụ: COVID), Flaviviridae (ví dụ: Sốt xuất huyết), Orthomyxoviridae (ví dụ: Cúm), Paramyxoviridae (ví dụ: Nipah) và Togaviridae (ví dụ: sốt Chikungunya).

Trong quá trình làm báo cáo, CSIRO đã tham khảo ý kiến của 146 chuyên gia thuộc 66 tổ chức chính phủ, ngành và lĩnh vực nghiên cứu. Họ đã chỉ ra những cách mà khoa học và công nghệ có thể bổ sung các chiến lược ngắn hạn, hiệu quả như hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới trong khi giảm thiểu đáng kể chi phí xã hội, y tế và kinh tế.

Tiến sĩ Michelle Baker của CSIRO cho biết: 'Khoa học và công nghệ được nêu trong báo cáo mang lại những phương pháp sáng tạo nhằm cải thiện khả năng phục hồi. CSIRO tập trung mở rộng quan hệ hợp tác với các chính phủ, ngành và lĩnh vực nghiên cứu để bảo vệ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đảm bảo công tác chuẩn bị cho đại dịch trong tương lai'.


nguồn: CSIRO