Lễ khánh thành Trung tâm xét xử ASEAN của CIETAC chính thức được tổ chức tại Nam Ninh

NAM NINH, Trung Quốc, 17/08/2022 /PRNewswire/ -- Ngày 16/08, RCEP và Hội nghị thượng đỉnh trọng tài quốc tế ASEAN có chủ đề 'Chia sẻ cơ hội, phát triển thịnh vượng và đổi mới trong hệ thống trọng tài quốc tế dựa trên RCEP' đã được tổ chức thành công tại Nam Ninh. Diễn đàn tập trung vào các vấn đề nóng của trọng tài quốc tế, đồng thời cho phép các đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm và kết quả trọng tài quốc tế nhằm thúc đẩy thực hiện RCEP chất lượng cao, củng cố sâu sắc hơn quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN cũng như các quốc gia thành viên RCEP khác, tạo điều kiện kết nối khu vực và thúc đẩy hội nhập kinh tế.


Lễ khánh thành Trung tâm xét xử ASEAN của CIETAC chính thức được tổ chức tại Nam Ninh

RCEP và Hội nghị thượng đỉnh trọng tài quốc tế ASEAN

Trong thời gian tổ chức Diễn đàn cũng diễn ra Lễ công bố Bảng tên của Trung tâm xét xử ASEAN thuộc Ủy ban Trọng tài Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CIETAC), đánh dấu dấu mốc hoạt động chính thức của Trung tâm tại Nam Ninh.

Mô hình và cơ chế hoạt động của Trung tâm xét xử là: 1. Nếu các điều khoản trọng tài đã thỏa thuận xác định khu vực phân xử trọng tài tại Nam Ninh, Quảng Tây, CIETAC có thể xét xử vụ việc tại Trung tâm xét xử ASEAN; 2. Nếu trong các điều khoản trọng tài không xác định địa điểm trọng tài cụ thể, CIETAC có thể, sau khi có sự tham vấn và thỏa thuận của cả hai bên, lựa chọn xét xử vụ án tại Trung tâm xét xử ASEAN; 3. Tùy thuộc vào tình hình của đại dịch COVID-19, nếu một trong các bên đến từ quốc gia trong khu vực ASEAN, CIETAC có thể tiến hành xét xử vụ việc tại Trung tâm xét xử ASEAN để giải quyết tranh chấp khi có sự tham vấn và thỏa thuận của cả hai bên; 4. Trung tâm xét xử ASEAN sẽ cung cấp cơ sở tòa án cho các tổ chức trọng tài quốc tế hợp tác với CIETAC để xét xử vụ án nếu cần thiết.

Được thành lập bởi CIETAC, Trung tâm xét xử ASEAN là tổ chức định hướng ASEAN cung cấp dịch vụ trọng tài. Điều này sẽ góp phần xây dựng trung tâm trọng tài khu vực tại Quảng Tây phục vụ các quốc gia thành viên RCEP, đặc biệt là các quốc gia ASEAN, nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh dựa trên luật lệ và quốc tế hóa. Ngoài ra, tổ chức cũng hướng đến mục tiêu cung cấp môi trường trọng tài nhanh chóng để giải quyết các tranh chấp giữa các bên Trung Quốc và ASEAN, đồng thời khuyến khích các thương nhân và nhà đầu tư nước ngoài sử dụng trọng tài, đưa ra các biện pháp pháp lý đảm bảo cho sự phát triển kinh tế và thương mại Trung Quốc-ASEAN.

(Diễn đàn do Guangxi CA Panorama Group tổ chức)


nguồn: Guangxi CA Panorama Group