Microsoft cắt giảm khoảng 1.000 việc làm

MICROSOFT đã sa thải dưới 1.000 nhân viên tại một số bộ phận trong tuần này, khiến họ trở thành công ty công nghệ mới nhất của Mỹ cắt giảm việc làm hoặc chậm tuyển dụng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái.

Việc sa thải ảnh hưởng đến chưa đến 1% trong tổng số khoảng 221.000 nhân viên của Microsoft tính đến ngày 30 tháng 6.

Công ty đã cho biết vào tháng 7 rằng một số lượng nhỏ các vai trò đã bị loại bỏ và họ sẽ tăng số lượng nhân viên của mình xuống.

Microsoft đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về báo cáo Axios.

Một số công ty công nghệ, bao gồm Meta Platforms, Twitter và Snap, đã cắt giảm việc làm và thu nhỏ việc tuyển dụng trong những tháng gần đây khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại do lãi suất cao hơn, lạm phát gia tăng và cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.